Check out my shop!

Commission work / Bestillingsarbejde

(English below)

Hej og velkommen!

Hvis du er interesseret i at få lavet bestillingsarbejde hos mig, så læs videre, og jeg skal forsøge at gøre dig klogere på, hvad det indebærer.

Nu skal du høre.

Helt grundlæggende foregår det sådan, at jeg laver en tegning ud fra et billede, du sender mig.

Det kan være et kropsportræt (jeg laver også nøgenportrætter af kvinder), ammebillede, viklebillede, el.lign. På Max 3 personer. Yderligere personer kan tilkøbes.

Hvis du har fået taget fotos professionelt, er det dit ansvar at sørge for, at du har tilladelse fra fotografen til at få lavet en illustration ud fra fotografiet.

Det er ikke alle billeder, der er lige velegnede til det (fx pga. vinklen, objekter i billedet, eller graden af detaljer), så derfor er det en god idé at sende mig et par stykker, og så vil jeg fortælle, hvilket jeg tror vil give det bedste resultat.

Overordnet set skal hele det motiv, du ønsker, være på fotografiet, da jeg kopierer de grundlæggende linjer i billedet. Det betyder bl.a, at hvis der mangler en arm på fotografiet, så gør der det også på illustrationen. Hvis du vil have lavet ændringer, ift hvordan fotoet ser ud, kan der forekomme en tillægspris på +200 kr eller mere. Dette aftales selvfølgelig på forhånd.

Du vælger én af de stilarter, som du ser forneden, og så laver jeg mit trylleri. Dog kan jeg ikke garantere, at stregen bliver helt lig den på eksemplerne, fordi min streg udvikler sig hele tiden. Men det bliver noget i den retning.

Jeg laver illustrationen digitalt, og det er ikke muligt at lave rettelser i den færdige illustration.

Jeg tegner ikke ansigter, da det kræver en del mere tid end der er afsat i den her prisgruppe.

Betalingen sker på forhånd, når vi er enige om et billede og en stil, og der er ikke nogen returret, når først jeg er gået igang med bestillingen. Du er først garanteret en spot til bestillingsarbejde, når jeg har modtaget din betaling.

Jeg sætter en lang produktionstid på 2 måneder, men som regel tager det meget kortere tid, helt ned til et par dage. Du er velkommen til at spørge om en cirkatid.

Intro priser (+40 kr i forsendelse i Danmark)

A5 print: 800
A4 print: 1000
A3 print: 1200

+ 200 kr pr ekstra person udover de første 3 personer.

Skulle du få lyst til at få lavet yderligere print af den samme illustration, fx i en anden størrelse, som gave, el.lign, kan jeg lave et tilbud på ekstra print til dig.

Jeg håber, at det gav lidt afklaring. Du er altid velkommen til at kontakte mig på familiefilosofi@gmail.com

Jeg håber på et snarligt samarbejde.

Bedste hilsner,
Majken

COMMISSION WORK (English)

Hi and welcome!

If you’re interested in having commission work done by me, please read this message carefully, and I will tell you a bit about how we do it.

Alright. Let me fill you in on the details.

First of all, I make a drawing on the basis of a photo, you send me.It could be a body portrait (I also do naked portraits of women), breastfeeding, babywearing and more. There’s a maximum of 3 people included in this type of commission work, but you can have more people in the illustration at an extra cost.

If you had photos made professionally, it is your responsibility to assure that you have the right to have an illustration made on the basis of that photo.

Not all photos are suitable (because of the angle, objects in the photo, etc), so I advice you to send me several photos and I will let you know which one I see best fit.

Basically I copy the main lines of the photo, which means that the illustration will match your photo. If an arm is missing on the photo, it will be missing on the illustration too. If you’re doing a selfie in the mirror with a phone in your hand, your arm will have that angle in the illustration. So make sure that what you want in the illustration is also on the photo. If you want something different from what is in the photo, I might be able to do that at an extra cost of +200 dkk or more. We will of course have to agree on this before I start.

You pick one of the styles you see below, and I make my magic. I cannot guarantee that the lines will be similar to the examples below, since my styles are continually changing, but it will be something like it.

I do the illustration digitally, and it is not possible to make changes in the finished drawing.

I don’t draw faces this time around, since it takes a lot more time than I devoted to these types of commissions.

Payment is upfront, and is due when we agree upon a photo and a style. There is no refund as soon as I begin drawing.

You are guaranteed a spot when I have received your payment.

I have set a long production time of 2 months, but usually it tales a lot less time to create, sometimes only a couple of days. You are welcome to ask me for an estimate.

Introduction prices (+ 65 dkk in shipping outside of Denmark)

A5 print: 800 dkk
A4 print: 1000 dkk
A3 print: 1200 dkk

+ 200 extra per person if you want more than 3 people in your illustration.

1 USD/EURO is approx 6-8 DKK.

If you want additional prints of the same illustration, for a gift, as cards, etc, I will make you an offer of extra prints.

I hope this made sense to you. You are always very welcome to contact me on familiefilosofi@gmail.com

I hope to work with you soon.

Best wishes,
Majken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *