Check out my shop!

Økonomi som hjemmepassere, studerende og selvstændig

Jeg har overvejet om jeg skulle dele vores økonomi. Men fordi det er så fundamental og vigtig en del af overvejelserne omkring hjemmepasning og hjemmeskole, så gør jeg det alligevel.

Vi mangler som sådan ikke noget, men vores økonomi ser ikke ud, som vi gerne vil have den til på sigt.

Jeg har haft rigtig mange bekymringer omkring økonomi i løbet af de 5-6 år, hvor vi har hjemmepasset. Især fordi vi er en familie med særlige behov. Men netop derfor har hjemmelivet været ekstra vigtigt for os. Så det har hele tiden været om at opveje for og imod.

At vi har særlige behov i familien betyder bl.a. også, at det er ekstra sårbart for os, hvis Daniel skulle arbejde ved siden af studiet. Vi har ikke udelukket den mulighed, men pt fungerer det ikke. Måske når ungerne er lidt ældre.

Vi har ikke nogen pensionsopsparing. Ingen børneopsparing. Vi har ikke budgetteret med uforudsete udgifter. Eller udgifter til tandlæge, fysioterapi, el.lign., Vi har ingen penge afsat til lommepenge til hverken voksne eller børn. Eller til tøj, legetøj, mv.
Og vi har ind i mellem valgt at sætte vores andelslån i bero (dvs ikke at betale af på det, men kun betale renter), for at få det til at løbe bedre rundt.

Når det er sagt, så finder vi veje. Ungerne mangler bestemt ikke legetøj eller tøj. Sko finder vi altid penge til at købe fra nye. Og vi har også en sjælden gang imellem mulighed for at tage nemme løsninger og købe takeaway fx.

Vi har en opsparing på mellem 50-100.000, og det er den, vi trækker fra, når der er uforudsete udgifter. Vi håber, at den kan dække den del af Daniels studie, hvor han ikke har SU🤞🏽

FREMTIDEN

Når Daniel er færdiguddannet om forhåbentlig ca. 2,5 år ser det hele lidt mere overskueligt ud. Han uddanner sig til datalog, hvor startlønnen er god, og han er mega dygtig.

Det er ikke til at vide, hvad der sker fremover, men vi er efterhånden typisk optimistiske omkring fremtiden. Erfaringen har efterhånden vist os, at det går. Og skulle det gå helt galt, så er jeg sikker på, at vi må søge eksil hos vores forældre i en periode 😅

Er vi rigtig heldige, så stiger vores andelsbolig betragteligt i værdi snart. Hvis det sker, er planen at sælge den og købe et hus et stille sted og arbejde på at blive helt gældfri.

Når vores økonomi på et tidspunkt bliver mere stabil, vil vi tænke i mere opsparing og fremtidssikring.

PÅ BARSEL

I øjeblikket har vi en noget højere indtægt end ellers, fordi jeg er på barsel. Det får jeg via den private sygeforsikring for selvstændige, som jeg betaler til via min virksomhed.

Med min ret lille indtjening fra e-bøger og illustrationer er jeg ikke berettiget til ligeså meget som jeg ville få, hvis jeg var berettiget til “almindelige” barselsdagpenge. Jeg får ca. 3/4 af den mindste sats. Men det er stadig mere end vi er vant til.

Jeg har valgt at forlænge barslen ved at påbegynde arbejde på 25% hvilket vil sige, at jeg arbejder 25% af de 37 timer, jeg arbejdede inden barslen (dvs pt 9,25 timer ugentligt). Så får jeg yderligere 25% mindre udbetalt i barsel om måneden, men barslen forlænges så tilsvarende i den anden ende.

Den øgede indtjening, som vi pt har, gemmer vi til at dække de måneder fremover, hvor Daniel står uden SU.

INDTÆGTER

Indtægter pr måned:

  • Børnepenge: 2722
  • Daniel SU: 6166
  • Daniel studielån: 4733
  • Majken 75% barsel via forsikring: ca. 9500
  • Majken 25% arbejde: ca. 1000-1500*

Samlede indtægter: ca. 24621 kr

* I år (2019, siden slut august, hvor jeg startede op med at arbejde deltid igen) har jeg reelt tjent en del mindre, fordi jeg har indkøbt ting, som printer og tegnetablet, der kan gøre mit arbejde en hel del nemmere for mig fremover.

UDGIFTER

Vi skal snart igen kigge vores udgifter igennem. Mere specifikt skal jeg beslutte om jeg skal fortsætte med at betale til A-kassen. Jeg er ikke længere berettiget til dagpenge, men jeg skal se på om det er realistisk, at jeg kan optjene til dagpengeret igen.

Udgifter pr måned:
Andelslån og boligudgift + varme: 8625
El + ekstra varme: 600
Majken studielån: 1125
Licens: 210
Forsikringer: 710
A-kasser: 890
Partimedlemskab: 70
Transport**: 1250
Telefon og internet: 340
Økologisk kost, husholdning, bleer, mv: 5000

Samlet pr mdr: 18920

** indbefatter bl.a. transport til studie og familiebesøg på Bornholm. Reelt bruger vi ikke så meget, men det er rart at have sat af til det.

Tilovers:
24621-18920 = 5701 kr (som gemmes på opsparing til senere at dække manglende SU)

EFTER BARSEL

Når min barsel slutter til sommer, ser det hele noget mere rodet ud i en periode.

Hvis vi bliver boende på Frederiksberg kan vi trække på vores opsparing. Går det helt i hårdknude kan vi sætte andelslånet i bero igen i et halvt års tid og får derved frigivet ca 4500 om måneden.

Hvis vi flytter, vil vi komme til at sidde for meget mindre i boligudgifter.

Det er lidt af et puslespil, men alt i alt, har vi det godt, vi trives og mangler overordnet set ikke noget, som vi ikke kan klare os uden.

Håber det kan give lidt til jeres egne tanker om økonomi. Sig endelig til, hvis I har spørgsmål.

Syntes du, at det var interessant læsning?Du er velkommen til at finde mig på Instagram.