Check out my shop!

Økonomi som hjemmepassere, studerende og selvstændig

Jeg har overvejet om jeg skulle dele vores økonomi. Det føles sårbart. Men fordi det er så fundamental og vigtig en del af overvejelserne omkring hjemmepasning og hjemmeskole, så gør jeg det alligevel.

Vi mangler som sådan ikke noget, men vores økonomi ser ikke ud, som vi gerne vil have den til på sigt. Og jeg har haft rigtig mange bekymringer omkring det i løbet af de 5 år, hvor vi har hjemmepasset. Særligt fordi vi er en familie med særlige behov. Men netop derfor har hjemmelivet været ekstra vigtigt for os. Så det har hele tiden været om at veje for og imod.

At vi har særlige behov i familien betyder bl.a. også, at det er særligt sårbart for os, hvis Daniel skulle arbejde ved siden af studiet. Vi har ikke udelukket den mulighed, men pt er det udfordrende nok at få til at hænge sammen tidsmæssigt. Måske når ungerne er lidt ældre.

Vi har fx ikke nogen pensionsopsparing. Ingen børneopsparing. Vi har ikke budgetteret med uforudsete udgifter. Eller udgifter til tandlæge, fysioterapi, el.lign., Vi har ingen lommepenge til, hverken voksne eller børn. Ingen penge til tøj, legetøj, mv.
Og vi har ind i mellem valgt at sætte vores andelslån i bero (dvs ikke at betale af på det, men kun betale renter), for at få det til at løbe bedre rundt.

Når det er sagt, så finder vi veje alligevel. Ungerne mangler bestemt ikke legetøj eller tøj. Sko finder vi altid penge til at købe fra nye. Og vi har også en sjælden gang imellem mulighed for at tage nemme løsninger og købe takeaway fx.

Vi har en opsparing på omkring 65000, som vi håber på holder sålænge Daniel studerer🤞🏽

FREMTIDEN

Når Daniel er færdiguddannet om forhåbentlig ca. 2,5 år ser det hele lidt mere overskueligt ud. Han uddanner sig til datalog, hvor startlønnen er god, og han er mega dygtig.

Det er ikke til at vide, hvad der sker fremover, men vi er efterhånden typisk optimistiske omkring fremtiden. Erfaringen har efterhånden vist os, at det går. Og skulle det gå helt galt, så er jeg sikker på, at vi må søge eksil hos vores forældre i en periode 😅

Er vi rigtig heldige, så stiger vores andelsbolig betragteligt i værdi indenfor det næste år (der er pt planer om privat valuarvurdering i foreningen), og så er planen at sælge den og købe et hus et stille sted og arbejde på at blive helt gældfri.

Når vores økonomi på et tidspunkt bliver mere stabil, vil vi tænke i mere opsparing og fremtidssikring.

PÅ BARSEL

I øjeblikket har vi en noget højere indtægt end ellers, fordi jeg er på barsel. Det får jeg via den private sygeforsikring for selvstændige, som jeg betaler til via min virksomhed. Med min begrænsede indtjening fra Familiestreger er jeg ikke berettiget til ligeså meget som jeg ville få, hvis jeg var berettiget ti “almindelige” dagpenge, men det er stadig mere end vi er vant til.

Jeg har valgt at forlænge barslen ved at påbegynde arbejde på 25% hvilket vil sige, at jeg arbejder 25% af de 37 timer, jeg arbejdede inden barslen (dvs pt 9,25 timer ugentligt). Så får jeg 25% mindre udbetalt i barsel om måneden og barslen forlænges så tilsvarende i den anden ende.

Den øgede indtjening, som vi pt har, gemmer vi, fordi der er ca et halvt år af kandidaten, hvor Daniel ikke er berettiget til SU, da han tidligere har brugt SU til en næsten fuldført læreruddannelse.

INDTÆGTER

Indtægter pr måned:

  • Børnepenge: 2722
  • Daniel SU: 6166
  • Daniel studielån: 4733
  • Majken 75% barsel via forsikring: ca. 9500
  • Majken 25% arbejde: ca. 1000-1500*

Samlede indtægter: ca. 24621 kr

* I år (siden slut august, hvor jeg startede op med at arbejde deltid igen) har jeg reelt tjent en del mindre, fordi jeg har indkøbt ting, som printer og tegnetablet, der kan gøre mit arbejde en hel del nemmere for mig fremover.

UDGIFTER

Vi skal til at kigge vores udgifter igennem igen. Mere specifikt skal jeg tage stilling til om jeg skal fortsætte med at betale til A-kassen. Jeg er ikke længere berettiget til dagpenge, men jeg skal se på om det er realistisk, at jeg kan optjene til dagpengeret igen.

Udgifter pr måned:
Andelslån og boligudgift + varme: 8625
El + ekstra varme: 600
Majken studielån: 1125
Licens: 210
Forsikringer: 710
A-kasser: 890
Partimedlemskab: 70
Transport**: 1250
Telefon og internet: 340
Økologisk kost, husholdning, bleer, mv: 5000
Kolonihave: 100

Samlet pr mdr: 18920

** indbefatter bl.a. transport til studie, familiebesøg på Bornholm og ture til vores kolonihave i Sorø. Reelt bruger vi ikke så meget, men det er rart at have sat af til det.

Tilovers:
24621-18920 = 5701 kr (som gemmes på opsparing til senere at dække manglende SU)

EFTER BARSEL

Når min barsel slutter til sommer, ser det hele noget mere rodet ud i en periode.

Hvis vi bliver boende, søger jeg tilskud til pasning af eget barn gennem kommunen, hvilket vil være ca. 6500 udbetalt, hvis jeg husker korrekt. Daniel vil så overtage min forretning, fordi jeg ikke må have indtjening samtidigt, og udgiften derfra vil forhåbentlig forblive nogenlunde den samme. Og vi kan trække på vores opsparing. Går det helt i hårdknude kan vi sætte andelslånet i bero igen i et halvt års tid og får derved frigivet ca 4500 om måneden.

Hvis vi flytter, så vil det være til en kommune uden tilskud. Til gengæld vil vi komme til at sidde for meget mindre i boligudgifter.

Det er lidt af et puslespil, men alt i alt, har vi det godt, vi trives og mangler overordnet set ikke noget, som vi ikke kan klare os uden.

Håber det kan give lidt til jeres egne tanker om økonomi. Sig endelig til, hvis I har spørgsmål.

Syntes du, at det var interessant læsning?Du er velkommen til at finde mig på Instagram.