Anmeldelser – 4 skabeloner (spil, film, bog, sted) (pdf)

12,00 kr.

Idéen til de her ark fik jeg, fordi jeg manglede et redskab, som jeg kunne bruge sammen med mine børn, især til at tænke over de serier og apps, børnene ser og bruger jævnligt.

Der er 4 ark i alt, og de kan fx bruges til:

– Spilanmeldelse: apps, computerspil, brætspil, terningespil, mv.
– Boganmeldelse: bøger
– Filmanmeldelse: Tv, film, serier, youtube.
– Stedanmeldelse: steder/udflugter, fx skovture, legepladser, koncerter, museer, o.lign.

I kan fx vælge at udfylde et ark om dagen eller ugen med udgangspunkt i et afsnit af en serie, en bane i et spil, el.lign.

Personligt køb: Dit køb er personligt. Du er velkommen til at bruge sættet både privat og i undervisningsøjemed. Men det er ikke tilladt at dele filerne eller printe dem ud til andre end dine egne børn/elever – heller ikke til dine kollegaer.

Udvidet licens: Denne licens gælder for en institution- eller skoleafdeling på én matrikel. Har institutionen flere afdelinger på forskellige matrikler, købes et eksemplar per afdeling. Filen må ligge på et internt drev, hvor kun afdelingens ansatte har adgang til at downloade den og printe ud til brug i institutionen/skolen. Afdelingens ansatte må ligeledes downloade materialet til egen computer og tablet, og have det liggende dér, så længe de er ansat på skolens afdeling. Det samme gælder for printede udgaver af materialet.

Husk: at indberette til Copydan, hvis din skole er udvalgt til det.